Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy látogatja a Digitalprint & Expo Kft. weboldalát, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem kér konkrét  ajánlatot , vagy rendel bármely szolgáltatást:

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Digitalprint & Expo Kft. (székhely: 1139 Budapest, cégjegyzékszám: 01-09-995514; adószám: 24205072-2-41; a továbbiakban: Digitalprint & Expo Kft, “üzemeltető”).

Amennyiben a weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, forduljon a Digitalprint & Expo Kft-hez az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

  • E-mail: digitalprint@digitalprint.hu
  • Telefonszám:06 1 237 0986,06 30 961 9645,06 30 441 0747
  • Levelezési cím: Digitalprint & Expo Kft, 1139 Budapest Fáy utca 8.

A weboldalakkal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Digitalprint & Expo Kft. weboldalán található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, a Digitalprint & Expo Kft. szellemi tulajdonát képezik.

A Digitalprint & Expo Kft. weboldalán található tartalmak szerzői jogi védelem alá esnek. A Digitalprint & Expo Kft. a weboldal tartalmának másolásával és terjesztésével kapcsolatos minden jogot fenntart.

A Digitalprint & Expo Kft. előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlapon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. A weboldalon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLUE-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a weboldal bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában. A Digitalprint & Expo Kft.. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, vagy videó anyag, adatszerkezet feldolgozása és értékesítése.

A Digitalprint & Expo Kft. által működtetett honlap tartalmának bárminemű továbbfelhasználása csak a Digitalprint & Expo Kft., mint üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás, pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. A Digitalprint & Expo Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását.

A Digitalprint & Expo Kft. által üzemeltetett weboldal látogatója tudomásul veszi, hogy az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével elfogadja, hogy ebben a vonatkozásban jogilag a Digitalprint & Expo Kft ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a Digitalprint & Expo Kft. szolgáltatásait nem veszi igénybe.

A Digitalprint & Expo Kft. fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a weboldalon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan, a Digitalprint & Expo Kft kívülálló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.

A Digitalprint & Expo Kft nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek

A Digitalprint & Expo Kft. megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Digitalprint & Expo Kft. a weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Digitalprint & Expo Kft. a weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Digitalprint & Expo Kft. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.